Yasal Kürtaj Süresi Ne Kadardır?

Gebe veya ebeveynler hamileliğin sonlandırılmasını istiyorlarsa : olabilecek en erken şekilde operasyonun gerçekleşmesinde fayda olacaktır ve beklemenin hiçbir faydası yoktur. Gebelik süreci ne kadar büyürse hem uygulanacak işlem hem de işlem sonrası oluşabilecek sıkıntılar bir o kadar fazla olacaktır.

Kürtaj İle İlgili Kanun Nedir?

Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile kürtaj işleminin sınırları yasal anlamda çizilmiştir. 27 Mayıs 1983 yılında yürürlüğe giren 2728 numaralı kanun hala geçerliliğini korumaktadır. Tıbbi olarak ele alındığı zaman kürtaj işlemi hamileliğin her haftasında yapılabilmektedir. Gebenin sağlık durumu, gerekli teçhizatlar ve tıbbi malzemeler olduğu sürece işlem uygulanabilir ancak yasalar kürtaj ile ilgili belli sınırlamalar getirmiş ve hangi şartlarda kimlerin tarafından uygulanabileceği ile ilgili kesin bir çerçeve belirlemiştir. Yasal olarak hiçbir engel olmadığı taktirde hamileliğin ilk 10 haftası içerisinde kürtaj işlemi uygulanabilmektedir ancak uzmanlar 5-6 haftayı geçmemiş hamileliklerde en sağlıklı sonucun alındığını belirtmişlerdir. Bu yüzden zaman kaybetmeden bir uzmana danışılması doğru bir karar olacaktır.

Özel Durumlar Kürtaj İle İlgili Yasalar

Yukarıda bahsettiğimiz gibi genel anlamda 10 haftayı geçmemiş hamileliklerde kürtaj işlemi yasaldır bir haktır. Eğer gebenin mağduriyeti söz konusu ise konu tekrardan yasal olarak ele alınır ve hamileliğin 20. Haftasına kadar ki süreçte kürtaj uygulanabilmektedir. İncelenen fetüste sakatlık ihtimali varsa bu süreç 24. Haftaya kadar uzatılabilmektedir.  Kürtaj olacak kişi evli değilse ve reşitse kimseden onay almasına gerek duyulmadan kendi isteğiyle kürtaj olabilir. İmzalanması zorunlu olan onam belgesinin ardından kürtaj işlemi gerçekleştirilebilmektir. Eğer kürtaj olacak kişi reşit değil ise evli olsun olmasın sorumlu olan kişiden (anne, baba vb.) izin alınması gerekmektedir.

10 Haftayı Geçen Gebelikte Mecburi Kürtaj

Gebe olan kişide kadın hastalıklarına bağlı sebepler ( sezaryen ameliyatı, miyomektomi, geniş perforasyon vb.), ortopedik sebepler (Osteogenezis imperfekta, ağır kifoskolyos vb.), kan hastalıklarına bağlı sebepler ( lösemi, pıhtılaşma problemi, gamaglobulinopatitler vb.), kalp-dolaşım problemlerine bağlı hastalıklar ( kalp yetmezliği, miyokardit, kronik akciğer hastalığı vb.), böbrek hastalığı, gebeliği engelleme ihtimali olan sindirim sistemine bağlı hastalıklar, nörolojik nedenler, ruh ve sinir hastalıkları ( şizofreni, paranoya, madde bağımlılıkları vb.) ve doktorunuzun daha geniş bir şekilde bilgilendireceği hastalıklardan herhangi biri mevcut ise gebelik 10 haftayı geçse bile kürtaj işlemi uygulanabilmektedir. En doğru bilgi için doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.

Kürtaj Yasası Nedir Bilmeniz Gerekenler

Ülkemizde gebeliğin 10. haftasına kadar istek üzerine kürtaj işlemi yapılabilmektedir. Kürtaj işleminin sınırları, hangi hallerde yapılabileceği yasalarımızca koruma altına alınmış olup uymayanlar için cezai işlemler uygulanmaktadır.

18 Yaşından Küçün Kadınlar Kürtaj Yapabilir Mi?

Yasalarımızca 18 yaşından büyük olan her kadın sağlığını tehlikeye atmadığı sürece kürtaj yaptırabilir.  kadın evli ise eşinin imzalı onayı gerekmektedir. 18 yaşından küçük olan gebelerde ise evli olması halinde bile gebenin anne ve babasının yazılı izni gereklidir. Eş ve vasilerin izni olsa dahi anne adayının rızası olmadığı takdirde kürtaj işlemi yapılmaz. Anne adayının 15 yaşından küçük olması halinde kürtaj işlemi yapılması yasaktır, hekimler derhal adli yetkililere haber vermelidir.

24/5/1983 tarihinde kabul edilerek 27/5/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan 2827 numaralı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunu’nun kürtaj ile ilgili 5. Maddesi  “Gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde rahim tahliye edilir.” demektedir.

Bu yasa ile de açıkça belirtildiği üzere gebeliğin ilk 10 haftası içerisinde  yasal şartlar uygun olduğu takdirde kürtaj yapılmasında bir sakınca yoktur.

Yasal olarak anne karnındaki cenin sağ olarak doğmak şartı ile hak sahibidir. Bu durumda 10 haftalıktan büyük ceninlerin aldırılması veya farklı yollarla öldürülmesi suç teşkil eder.

Anne karnındaki ceninin ölümüne sebebiyet veren kişiler kasten adam öldürme, çocuk düşürme ve çocuk düşürtme suçlarından dolayı hapis cezasına çarptırılırlar.

10 Haftalıktan Büyük Gebeliklerde Kürtaj

10 haftalıktan büyük gebeliklerde anne adayının hayatını ve sağlığını tehlikeye sokan bir durum olduğu takdirde kürtaj yapılabilir. Bunun için uzman hekimin konu hakkındaki raporu ve kurul onayı gereklidir.

Sağlıklı bir şekilde ilerlemeyen ve anomalilerin geliştiği gebeliklerde ve bebekte önemli sakatlık durumlarının gözlenmesi halinde de gene uzman hekimin raporu ve kurul onayı alınarak kürtaj yapılabilir.

Sağlık koşullarının uygun olduğu, gebeliğin normal seyrettiği durumlarda anne adayının talebinin olması halinde dahi cenin 10 haftalıktan büyükse kürtaj yapıldığı takdirde hem hekime hem de kadına cezai yaptırım uygulanır. Kişilere 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası verilir.