İstanbul da Kürtaj Yapan Klinik Merkezleri

Halk arasında istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması amacı ile yapılan ve bebek aldırmak olarak bilinen kürtaj ülkemizde tüm illerde ve İstanbul İli içerisinde devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel kliniklerde yapılan bir uygulamadır.

İstanbul ili içerisinde pek çok özel hastane, klinik ve devlet hastaneleri kürtaj işlemini yapmaktadır. Fakat gebelik sonlandırma amacı ile yapılan bu işlemin uygulanabilmesi için uyulması gereken yasal zorunluluklar mevcuttur.

Kürtaj Yapılırken Uyulması Gereken Yasal Kurallar

Kürtaj işlemi sadece bebek aldırmak olarak bilinse de sadece istenmeyen gebeliğin sonlandırılması için yapılmaz, rahim içerisindeki materyallerin alınması, temizlenmesi işlemidir.

Gebelikte kürtaj işlemi uygulanması için cenin 10 haftalıktan küçük olmalıdır. Eğer gebelikte anne hayatını tehlikeye sokan bir durum söz konusu ise veya bebekte büyük bir özür durumu var ise kurul onayı ile 10 haftalıktan büyük gebelikler gerekli raporların uzman doktor tarafından hazırlanmasının ardından kurul onayı ile sonlandırılabilir.

18 yaşını doldurmuş, evli bir kadının hamileliğini sonlandırabilmesi için eşinin imzalı onayı gereklidir.

18 yaşını doldurmuş olan bekar kadının gebeliğini sonlandırmak için kendi rızası olması yeterlidir.

18 yaşından küçük gebelerin kürtaj işlemi yapılırken evli veya bekar olmasına bakılmaksızın anne ve babasının onayı gereklidir.

15 yaşından küçük gebelerde kürtaj işlemi yapılmaz, kesinlikle adli mercilere haber verilmelidir.

İstanbul’da Kürtaj Yapan Yerler

Yasal olarak ülkemizde kürtaj yapılan yerler devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri ve özel muayenehanelerdir.

Bunlardan hangisinde işlem yapılacağı hastaların isteklerine göre değişebilir.

İstanbul’da hizmet vermekte olan kliniğimizde isteğe bağlı olarak kürtaj yapan hastaneler konusunda hastalarımıza yardımcı olmaktayız.

Özel hastane, tıp merkezi ve jinekologların bir kısmı kürtaja karşı oldukları için bunların hepsinde isteğe bağlı olarak kürtaj yapılmamaktadır. Buralarda ancak anne sağlığını ve hayatını tehdit olan bir durum olduğunda cenine müdahale edilmektedir.

Kürtaj yaptıracak kadınların sağlığı ve hayatı açısından bu işlemi uygulayan kişilerin konusunda uzman olması, gerekli eğitimi almış olması ve yapılan kurumun yasal olarak gerekli şartlara uyun olması zorunludur.

Aksi durumda hasta hayatını bile kaybetme tehlikesi ile karşılaşabilir.