Kürtaj Yasak Mı Bilmeniz Gerekenler

İstenmeyen gebelik yaşayan pek çok kadının aklına takılan bir husus kürtajın yasal olup olmadığıdır. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan tartışmalardan dolayı kürtajın yasaklandığı gibi bir fikir oluşmuştur. Ancak ülkemizde kürtaj yapılması belli koşullar dahilinde yasak değildir.Bazı hekimlerin  ve özel hastaneler hastalara kürtaj yasaklandı sözlerini kullandıkları gözlenmektedir.

Ülkemizde 24/5/1983 tarihinde kabul edilip 27/5/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak halen geçerliliği bulunan 2827 numaralı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunu’nun kürtaj ile ilgili 5. maddesi açıkça şöyle demektedir;

“Gebeliğin 10. Haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde rahim tahliye edilir.”

Büyük Gebeliklerde Kürtaj

Bu madde tartışmaya yer bırakmaksızın kürtaj yasak mı sorusunun cevabını vermektedir.

Bu madde ile kürtaj için yasal süre 10 hafta olarak belirlenmiştir. 10 hafta üzeri gebeliklerin sağlık problemleri olmadan sonlandırılması halinde kişilere cezai işlem uygulanır. Hem anne adayı hem de kürtajı yapan hekim hapis cezası alır.

Yasal süre içerisinde olan ve sonlandırılması talep edilen gebeliklerde de bir takım kurallara uygunluk aranmaktadır.

İlk olarak anne adayının rızası olmalıdır. Kadın 18 yaşından büyük ve evli ise eşinin, 18 yaşından küçük ise vasilerinin (anne, baba) onayı gerekir. 18 yaşından küçük olan ve evli olan gebelerin de vasisinin onayı gerekmektedir.

18 yaşından büyük ve bekar kadınların sadece kendi rızasının olması yeterlidir.

Akli dengesi yerinde olmayan gebe kadınlarda kadının rızası gözetilmez.

İleri Dönem Gebelikler Hangi Şartlarda Sonlandırılır 

Gebeliği 10 haftalıktan büyük olan kadınlarda anne adayının sağlığı ve hayatı söz konusu ise gene anne adayının rızası alınarak gebelik sonlandırılabilir. Kadının hayatını tehlikeye sokan gebeliklerde uzman bir kadın doğum hekimi tarafından yapılacak muayeneler sonucunda hazırlanacak bir rapor ve sağlık kurulunun onayı doğrultusunda kürtaj işlemi yapılabilmektedir.

Aynı şekilde normal olarak seyretmeyen hamileliklerde bebekte ileri derecede bir sağlık problemi ve kalıcı bir sakatlık durumu var ise gene uzman hekim raporu ve sağlık kurulu onayı ile anne adayının onay vermesi durumunda 10 haftalıktan büyük olan gebelik sonlandırılabilir.

Yasalarımız tarafından açıkça belirlenmiş olan bu kurallar dahilinde ülkemizde kürtaj yaptırılması ve yapılmasının yasak olmadığını görmekteyiz.