Kürtaj Yasası 2018

Kürtaj denilince ilk akla gelen durum istenmeyen gebeliğin sonlandırılması olsa da kürtaj sadece gebelik sonlandırmak için değil düşük sonrası kalan parçaların alınması, ölü gebelikler ve boş gebelikler için de uygulanmakta olan bir işlemdir.

Ülkemizde gebeliğin sonlandırılması amacı ile yapılmakta olan kürtaj işlemlerin yapılma koşulları yasa olarak belirlenmiş ve herkes tarafından uyulması gereken kurallar bulunmaktadır.

Yasalarımızca anne karnında bulunan cenin birey olarak kabul edilmekte ve kendisine miras hakkı gibi birtakım haklar doğmaktadır. Fakat yasalarımızca belirlenmiş bir büyüklüğe gelene kadar ceninin anne rahminden tahliye edilmesi yasaldır.

Yasalarımız nezdinde 10 haftalıktan küçük ceninler kürtaj işlemi ile alınabilmektedir.

24/05/1983 tarihine kabul edilen, 27/05/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve halen geçerli olan 2827 numaralı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunu’nun kürtaj ile ilgili 5. Maddesi şu şekildedir;

“Gebeliğin 10. Haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde rahim tahliye edilir.”

Yasalarımızca 18 yaşından büyük ve evli bir kadın kocasının imzalı onay vermesi ile birlikte kürtaj yaptırabilir.

18 yaşından büyük ve bekar bir kadın kürtaj işlemini kendi rızası ile yaptırabilir.

18 Yaş Altı Kürtaj Yapılır mı?

18 yaşından küçük olan hamile kadın kürtaj yaptırmak isterse evli olması durumunda dahi anne ve babasının onayı gerekmektedir.

15 yaşından küçük gebelerde kürtaj talebi halinde ebeveynlerin izni olsa bile kesinlikle bu işlem yapılmaz durum adli mercilere bildirilmek ve izin alınmak zorundadır.

10 Hafta Üstü Gebeliklerde Kürtaj Yapılır  mı?

Cenin 10 haftalıktan büyük fakat anne sağlığını ve hayatını tehdit eder durumda ise uzman hekim raporu ve kurul onayı ile kürtaj işlemi gerçekleştirilebilir. Gene aynı şekilde 10 haftalıktan büyük fakat doğumsal sakatlık oranı yüksek olan bebeklerde de hekim raporu ve kurul kararı ile gebelik sonlandırılabilir.

Ceza kanunlarımızca anne kanındaki bebeğin belirttiğimiz şartlar haricinde alınması veya dış etkilerle öldürülmesi suç olarak nitelendirilmiştir.

Bu suçu işleyen kişiler hakkında kasten adam öldürme suçu (madde 81), çocuk düşürtme suçu (madde 99) ve çocuk düşürme suçu  (madde 100) ile yargılanırlar.

Sağlık koşulları uygun olmayan yerlerde ve durumlarda kürtaj yapan kişilere ise 2 ile 5 yıl arası hapis cezası verilir.