Kürtaj Yasası Nedir Bilmeniz Gerekenler

Ülkemizde gebeliğin 10. haftasına kadar istek üzerine kürtaj işlemi yapılabilmektedir. Kürtaj işleminin sınırları, hangi hallerde yapılabileceği yasalarımızca koruma altına alınmış olup uymayanlar için cezai işlemler uygulanmaktadır.

18 Yaşından Küçün Kadınlar Kürtaj Yapabilir Mi?

Yasalarımızca 18 yaşından büyük olan her kadın sağlığını tehlikeye atmadığı sürece kürtaj yaptırabilir.  kadın evli ise eşinin imzalı onayı gerekmektedir. 18 yaşından küçük olan gebelerde ise evli olması halinde bile gebenin anne ve babasının yazılı izni gereklidir. Eş ve vasilerin izni olsa dahi anne adayının rızası olmadığı takdirde kürtaj işlemi yapılmaz. Anne adayının 15 yaşından küçük olması halinde kürtaj işlemi yapılması yasaktır, hekimler derhal adli yetkililere haber vermelidir.

24/5/1983 tarihinde kabul edilerek 27/5/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan 2827 numaralı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunu’nun kürtaj ile ilgili 5. Maddesi  “Gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde rahim tahliye edilir.” demektedir.

Bu yasa ile de açıkça belirtildiği üzere gebeliğin ilk 10 haftası içerisinde  yasal şartlar uygun olduğu takdirde kürtaj yapılmasında bir sakınca yoktur.

Yasal olarak anne karnındaki cenin sağ olarak doğmak şartı ile hak sahibidir. Bu durumda 10 haftalıktan büyük ceninlerin aldırılması veya farklı yollarla öldürülmesi suç teşkil eder.

Anne karnındaki ceninin ölümüne sebebiyet veren kişiler kasten adam öldürme, çocuk düşürme ve çocuk düşürtme suçlarından dolayı hapis cezasına çarptırılırlar.

10 Haftalıktan Büyük Gebeliklerde Kürtaj

10 haftalıktan büyük gebeliklerde anne adayının hayatını ve sağlığını tehlikeye sokan bir durum olduğu takdirde kürtaj yapılabilir. Bunun için uzman hekimin konu hakkındaki raporu ve kurul onayı gereklidir.

Sağlıklı bir şekilde ilerlemeyen ve anomalilerin geliştiği gebeliklerde ve bebekte önemli sakatlık durumlarının gözlenmesi halinde de gene uzman hekimin raporu ve kurul onayı alınarak kürtaj yapılabilir.

Sağlık koşullarının uygun olduğu, gebeliğin normal seyrettiği durumlarda anne adayının talebinin olması halinde dahi cenin 10 haftalıktan büyükse kürtaj yapıldığı takdirde hem hekime hem de kadına cezai yaptırım uygulanır. Kişilere 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası verilir.