Kürtaj Fiyatları Ne Kadar?

Kürtaj yaptırmak isteyen kişilerin birçoğu kürtajı doğum kontrol yöntemi olarak düşünmektedir. Ancak kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olmadığı unutulmamalıdır. Modern doğum kontrol yöntemleri uygulandığı halde istenmeyen gebeliklerin oluşması durumunda devlet 10. haftaya kadar kürtaj işlemi yapılmasına müsaade etmektedir. Bunun yanı sıra bazı gebeliklerin de tıbbi terminasyonlar nedeniyle sonlandırılması için kürtaj işlemi uygulanmaktadır.

Bekar kadınlara kendi rızaları ile kürtaj yapılırken, evli kadınlarda eşinin onayladığına dair imza gereklidir. 18 yaşın altındakiler içinse anne, baba izni gereklidir.

Devlet Hastanelerinde Kürtaj Fiyatı Ne Kadardır?

Birçok kişi kürtaj işleminin devlet hastanelerinde de gerçekleştirildiğini bilmemektedir. Ancak belirtmekte fayda vardır ki; kişinin kendi arzusu ile sonlandırdığı gebelikler için kürtaj tüm devlet hastanelerinde gerçekleştirilmemektedir. İster evli ister bekar olsun herhangi bir tıbbi terminasyon sonucu sonlandırılması gereken gebelikler için kürtaj işlemi tüm devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Kişinin kendi isteği ile sonlandırmak istediği gebelikler için kürtaj yapan devlet hastanelerinde bazı hastaneler ücret almazken bazıları ise 150 – 700 TL arasında ücret almaktadır.Ama bir çok devlet hastanesinde kanunen kürtaj yapılması gerekirken yapılmamaktadır.

Özel Hastanelerde Kürtaj Fiyatları Ne Kadardır?

Özel hastanelerde birçok değişkene bağlı olarak kürtaj fiyatları 500 – 3000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Aynı işlem uygulandığına göre bu fiyat farkı neden oluşmaktadır? İlk olarak her hastane kendi fiyat politikaları doğrultusunda bir ücretlendirme yapmaktadır. Bunun yanı sıra sahip olunan tıbbi ekipman, doktorun tecrübesi, kullanılan malzemelerin kalitesi, uygulanan anestezi yöntemi ve hastanın gebeliğinin süresi gibi etkenler fiyat üzerinde etkilidir. Kürtaj yaptırmak isteyen kişilerin gebelik süresinin bu işlemin fiyatlandırılmasında etkili olduğunu düşünmez. Ancak daha erken sonlandırılan gebelikler için daha az ücret ödenir.

Özel hastanelerde fiyatların çok olmasının diğer sebepleri ise; kürtaj öncesi ve sonrası çekilen ultrason, hastanın hastane kalıp kalmaması durumu ve bir hafta sonra yapılacak kontrolün ücretlerinin de bu ücrete dahil edilmesi nedeniyledir.

Uygulanan kürtaj çeşidi de fiyatlandırma üzerinde etkili olup vakum aspirasyon işlemi uygulanan kürtaj işlemlerinin ücreti daha yüksektir. Ancak bu yeni yöntem diğer yönteme göre daha doğru bir işleyişe sahiptir. Kürtaj yaptıracağınız yeri seçerken sadece fiyata değil aynı zamanda size sunulan imkanlara da dikkat etmelisiniz.