İstanbul Kürtaj Yapan Özel Hastaneler

Kürtaj işlemi oldukça kolay ve kısa süren bir operasyondur. Ancak kişilerin sağlıkları açısından steril ve hijyen koşullarına uygun yerlerde, uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde merdiven altı olarak tabir edilen kaçak ve uygunsuz koşullarda gerekli yetkilere sahip olmayan kişilere yaptırılan kürtajlar sonucunda kadınlar hayatlarını kaybetme tehlikesi ile bile karşılaşmaktadırlar. Çeşitli enfeksiyonların kapılması, ilerde yeniden hamile kalınmasına engel durumların oluşması gibi pek çok sıkıntı da uygunsuz ve kaçak kürtaj yapan yerlere başvurulması halinde yaşanabilecek diğer sıkıntılardandır.

Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da özel hastanelerde kürtaj yapılmaktadır. Yasal olarak 10 haftalığı geçmeyen gebeliklerin istenmeyen gebelikler olması halinde sonlandırılması suç teşkil etmez. Ancak 10 haftayı geçmiş gebelikler isteğe bağlı olarak sonlandırılamaz bu suç olarak kabul edilir yapan kişi veya kurumlar ile birlikte yaptıran kişiler de cezalandırılmaktadır.

10 haftalığı geçmeyen gebelikler İstanbul’da pek çok özel hastanede sonlandırılabilir.

İstanbul Kürtaj Yapan Doktorlar

Özel hastanelerde olduğu gibi konu hakkında eğitim almış olan uzman hekimlerin özel muayenehanelerinde de kürtaj operasyonu yaptırılabilir. Ancak gerekli yasal koşulların tamamlanmış olması gereklidir. Hastanın 18 yaşını doldurmuş olması, evli ise eşinin izni ve 18 yaşından küçükse vasilerinin onayı dahilinde İstanbul ili içerisinde görev yapan pek çok kadın doğum doktoru 10 haftalıktan küçük gebelikleri sonlandırılabilmektedir.

Kürtaj operasyonu cerrahi bir müdahale olduğu için seçilecek doktorun belgelerinin ve yetkilerinin olmasına, operasyonu yapacağı ortamın tüm teçhizatlarının tam olmasına ve gerekli hijyen kurallarına riayet edip etmediğine dikkat edilmelidir.

İstanbul Kürtaj Yapan Poliklinikler

Özel hastaneler ve özel doktorlar haricinde özel poliklinikler de isteğe bağlı kürtaj operasyonu yapmaktadırlar. İstanbul ili içerisinde bünyesinde kadın doğum uzmanı olan ve kürtaj işlemi yapan pek çok poliklinik bulunmaktadır.

Bu poliklinikleri içerisinden seçim yapmak için ilk olarak birebir görüşme yaparak hangisinde operasyon yaptırılacağına dikkatli bir şekilde kara verilmesi gereklidir. Tüm donanımları ve aletleri bulunan, hekimin tecrübesine güvenebileceğiniz bir poliklinik seçilmesi hastanın yararına olacaktır.

Kürtaj İstanbul ili içerisinde pek çok özel hastane, doktor ve özel poliklinikte yaptırılabilir. Ancak belirttiğimiz gibi isteğe bağlı kürtaj için yasalara uyulması her yerde geçerli bir kuraldır.