Kürtaj Yaptırmak Ne Kadar

Ülkemizde yasal olarak 10 haftaya kadar yapılabilen kürtaj işlemi devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve kliniklerde yapılabilmektedir.

Günümüzde pek çok kişinin bilinçsizce ve korunmasız cinsel ilişki yaşaması sonucunda kürtaj işlemine yönelim oldukça artmıştır.

Bu gibi istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması belli kurallar çerçevesinde yasal olup devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde, tıp merkezlerinde gebelik sonlandırılabilir.

Kürtaj Ücretleri Neden Farklılık Gösterir?

Türkiye’de gebeliğin ilk 10 haftası içerisinde kadının rızası ve talebi dahilinde anne adayının sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum olmadığı takdirde yapılması yasal olan kürtaj operasyonunun ücreti yaptırılan klinik, hastane veya tıp merkezi seçimine bağlı olarak değişmektedir.

Ayrıca bu ücret tarifesi gebeliğin kaçıncı haftada olduğu, kadının yaşı, kullanılan tıbbi cihaz ve aletlerin kalitesi ve hastanın tercihlerine bağlı olarak değişmektedir.

Gebenin sosyal durumu, sahip olduğu kalıtsal hastalıklar, kan uyuşmazlığı, gebenin doğurganlık durumu gibi bir takım faktörler de kürtaj operasyonu için talep edilen fiyatta artış veya azalma olmasına etki eden durumlardır.

Kürtaj ücretleri operasyon için tercih edilen hastane veya kliniğin niteliklerine ve burada var olan tıbbi teçhizatın özelliklerine, burada görev yapan hekimlerin niteliklerine ve tercih edilen anestezi yöntemi gibi faktörlere göre değişkenlik gösterir.

Türk Tabipler Birliği’nin belirlemiş olduğu fiyatlar ile hastanın talepleri dengelenerek oluşturulacak olan fiyat çizelgesi yapılacak olan muayene, ultrason, kürtaj sonrası kontroller, anestezi tercihi, ve hastaneye verilecek otelcilik ücretlerinin toplanması ile oluşturulur.

Devlet Hastanesinde Kürtaj Ne Kadar?

Kesin bir rakam verilememekle birlikte devlet hastanelerinde özel hastane ve kliniklere oranla çok daha ucuza yapılmakta olan kürtaj ücretleri 500-700  lira arasında değişmektedir.

Özel hastane ve polikliniklerde ise kürtaj operasyonlarının ücreti daha fazla olmakla birlikte yukarıda saydığımız etkenler göz önünde bulundurularak 1.500 ile 3.000 lira arasında değişkenlik göstermektedir.

10 haftalıktan büyük gebeliklerin sonlandırılması yasal olarak suç teşkil etse de anne hayatını riske atan gebelik durumlarında ve bebekte oluşan anomaliler doğrultusunda, kalıcı sakatlık durumlarında sağlık kurulu onayı ile kürtaj işlemi yapılabilmektedir. Bu gibi büyük gebeliklerin sonlandırılması çok daha zor ve daha komplike bir durum olduğu için bu gebeliklerin sonlandırılması daha maliyetli olmaktadır ve ücreti 4.000 ile 10.000 lira arasında değişmektedir.