İstanbul Kürtaj Yapan Hastaneler

Küretaj, bir diğer söylemi ile kürtaj halk arasında bebek aldırma olarak bilinen işlemdir. Kürtaj sadece istenmeyen veya riskli gebeliklerin sonlandırılması için yapılan bir işlem değildir. Sadece gebelerde değil; düşük sonrasında kalan cenin parçalarının rahim içerisinden temizlenmesi, ölü gebeliklerin veya boş gebeliklerin alınması,  gebe olmayan hastalarda ise rahim içerisindeki dokuların kazıma veya vakumlama gibi değişik yöntemlerle alınması işlemlerinin tümüne kürtaj adı verilir.

Günümüzde İstanbul ile ve diğer illerde pek çok özel klinik ve devlet hastanelerinde kürtaj işlemi yasal koşullara uyması şartı ile uygulanmaktadır.

Kürtaj İçin Yasal Koşullar Nelerdir?

Rahim içerisindeki ceninin alınması talebinde bulunan gebelere kürtaj yapılabilmesi için hastanın 18 yaşını doldurmuş olması ve evli olan kadınların eşlerinin imzalı onayı gerekmektedir. 18 yaşından büyük ve bekar olan kadınların kendi rızalarının olması yeterlidir. 18 yaşından küçük gebeler için evli veya bekar olsalar dahi anne ve baba onayı gerekmektedir. 15 yaşından küçük gebelere aile izni olsa dahi kürtaj işlemi uygulanmaz,  adli mercilere haber verilmesi gerekir.

0 haftalıktan büyük gebelikler için kürtaj uygulanması kanunlar nezdinde yasaktır.

Cenine müdahale edilebilmesi için ceninin 10 haftalıktan küçük olması gerekmektedir. İlk olarak ultrason ile inceleme yapılır ve son adetin başladığı tarihten itibaren gebelik süresi hesaplanır.

Eğer gebelik anne sağlığını tehdit ediyor ise veya bebekte ciddi bir doğumsal özür durumu söz konusu ise uzman doktor raporu ve kurul onayı ile birlikte cenin 10 haftalıktan büyük olsa dahi kürtaj işlemi yapılabilir.

Kürtaj Nerelerde Yapılır?

Kürtaj ülkemizde yasalarca engellenmiş bir durum değildir. Yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz şartlara uygunluk olduğu sürece kürtaj yaptırılması sorun teşkil etmez. Fakat kürtajın yaptırılacağı kişi ve yerlerin yasal olarak denetimde olan ve sağlık kurallarına tamamen uygun olan devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel polikliniklerde konunun uzmanı olan doktorlara yaptırılması gereklidir.

Aksi durumlarda hastanın sağlığı ve hayatı risk altındadır. Sağlık kuruluşlarında yaptırılmayan kürtaj neticesinde ceninin tamamen temizlenmemesi ve kalan parçaların kanı zehirlemesi, rahim delinmesi, aşırı kanama, anestezi tepkimeleri hastanın karşılaşabileceği ve hayati tehlike yaratan sorunlardan yalnızca birkaçıdır.