Yasal Kürtaj Süresi Ne Kadardır?

Gebe veya ebeveynler hamileliğin sonlandırılmasını istiyorlarsa : olabilecek en erken şekilde operasyonun gerçekleşmesinde fayda olacaktır ve beklemenin hiçbir faydası yoktur. Gebelik süreci ne kadar büyürse hem uygulanacak işlem hem de işlem sonrası oluşabilecek sıkıntılar bir o kadar fazla olacaktır.

Kürtaj İle İlgili Kanun Nedir?

Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile kürtaj işleminin sınırları yasal anlamda çizilmiştir. 27 Mayıs 1983 yılında yürürlüğe giren 2728 numaralı kanun hala geçerliliğini korumaktadır. Tıbbi olarak ele alındığı zaman kürtaj işlemi hamileliğin her haftasında yapılabilmektedir. Gebenin sağlık durumu, gerekli teçhizatlar ve tıbbi malzemeler olduğu sürece işlem uygulanabilir ancak yasalar kürtaj ile ilgili belli sınırlamalar getirmiş ve hangi şartlarda kimlerin tarafından uygulanabileceği ile ilgili kesin bir çerçeve belirlemiştir. Yasal olarak hiçbir engel olmadığı taktirde hamileliğin ilk 10 haftası içerisinde kürtaj işlemi uygulanabilmektedir ancak uzmanlar 5-6 haftayı geçmemiş hamileliklerde en sağlıklı sonucun alındığını belirtmişlerdir. Bu yüzden zaman kaybetmeden bir uzmana danışılması doğru bir karar olacaktır.

Özel Durumlar Kürtaj İle İlgili Yasalar

Yukarıda bahsettiğimiz gibi genel anlamda 10 haftayı geçmemiş hamileliklerde kürtaj işlemi yasaldır bir haktır. Eğer gebenin mağduriyeti söz konusu ise konu tekrardan yasal olarak ele alınır ve hamileliğin 20. Haftasına kadar ki süreçte kürtaj uygulanabilmektedir. İncelenen fetüste sakatlık ihtimali varsa bu süreç 24. Haftaya kadar uzatılabilmektedir.  Kürtaj olacak kişi evli değilse ve reşitse kimseden onay almasına gerek duyulmadan kendi isteğiyle kürtaj olabilir. İmzalanması zorunlu olan onam belgesinin ardından kürtaj işlemi gerçekleştirilebilmektir. Eğer kürtaj olacak kişi reşit değil ise evli olsun olmasın sorumlu olan kişiden (anne, baba vb.) izin alınması gerekmektedir.

10 Haftayı Geçen Gebelikte Mecburi Kürtaj

Gebe olan kişide kadın hastalıklarına bağlı sebepler ( sezaryen ameliyatı, miyomektomi, geniş perforasyon vb.), ortopedik sebepler (Osteogenezis imperfekta, ağır kifoskolyos vb.), kan hastalıklarına bağlı sebepler ( lösemi, pıhtılaşma problemi, gamaglobulinopatitler vb.), kalp-dolaşım problemlerine bağlı hastalıklar ( kalp yetmezliği, miyokardit, kronik akciğer hastalığı vb.), böbrek hastalığı, gebeliği engelleme ihtimali olan sindirim sistemine bağlı hastalıklar, nörolojik nedenler, ruh ve sinir hastalıkları ( şizofreni, paranoya, madde bağımlılıkları vb.) ve doktorunuzun daha geniş bir şekilde bilgilendireceği hastalıklardan herhangi biri mevcut ise gebelik 10 haftayı geçse bile kürtaj işlemi uygulanabilmektedir. En doğru bilgi için doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.