Türkiye’de Kürtaj Yasak mı? Yasal Süre Nedir?

Ülkemizde nüfus planlaması hakkında kanunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı sırada ortaya çıkan tartışmalar sebebi ile günümüzde kürtajın yasak mı yoksa yasal mı olduğu soruları ortaya çıkmıştır.

Kürtaj ismi kelime anlamı kazıma olan küretaj kelimesinden gelmektedir. Rahim içinin tahliye edilmesi amacı ile yapılan bir operasyon olan kürtaj genel yargı öyle olsa da sadece istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması maksadıyla yapılmaz.

Ülkemizde yasa düzenlemesi esnasında ortaya çıkan tepkiler nedeni ile düzenleme rafa kaldırılmış ve kürtaj hakkında kanunlar aynı kalmıştır.

Bu kanun maddeleri uyarınca gebeliğin 10. Haftasına kadar kürtaj ile çocuk aldırma işlemi yapılabilir. Ancak bu operasyonun anne sağlığını tehdit eder bir nitelik taşımaması gerekir.

Gene bu yasalar uyarınca 10 haftalık cenin anne adayının talebi üzerine aldırılabilirken kadın reşit ve evli ise eşinin rızası da olmalıdır.

Bekar ve reşit kadınlar gebeliklerini kendi istekleri ile sonlandırabilirken 18 yaşından küçük gebelerin evli olmaları durumunda bile vasilerinin izni gerekir.

Yasalarımızca 15 yaşından küçük gebelikler için hiçbir işlem yapılmadan adli kurumlara haber verilir ve konu hakkında gerekli merciler işleme başlarlar.

Gördüğümüz üzere kürtaj ülkemizde 10 haftalık yasal süresi bulunan ve yasak olmayan bir operasyondur.

10 Hafta Üzeri Kürtaj Şartları

Ancak zaruri hallerde; anne adayının hayatını kaybetme tehlikesi olan durumlarda veya bebeğin hayatını olumsuz ve derinden etkileyecek sağlık problemleri ve sakatlıklar vuku bulduğunda uzman hekimlerin raporları doğrultusunda inceleme yapan sağlık kurullarının onayı ile 10 haftalık süreyi geçirmiş olan daha büyük gebelikler de sonlandırılabilir.

Ancak sağlıklı devam eden gebeliklerde hiçbir şekilde 10 hafta aşılmışsa kürtaj operasyonu gerçekleştirilmez. Yapan ve yaptıran kişiler hakkında suç işlemekten dolayı ağır cezalar verilir.

Kurallara Uymayanlara Verilen Cezalar

Kürtaj hakkındaki kanunlarımız uyarınca bu yasalara aykırı davranan kişiler hakkında; kasten adam öldürme, çocuk düşürme, çocuk düşürtme gibi suçlar doğrultusunda en azı para cezası ile birlikte bir yıl hapis olmak üzere müebbet hapse kadar cezalar verilir.

Bu cezaların verilme sebebiyeti yasalarımızca anne karnındaki ceninin birey ve hak sahibi olarak kabul edilmiş olmasıdır.