Kürtaj Yaptırmak Günah Mı?

Çeşitli sebeplerle kürtaj yaptırmayı düşünen kadınların ve ailelerin aklını karıştıran sorulardan biri de kürtaj yaptırmanın günah olup olmadığıdır.

Kur’an-ı Kerim’ de ve hadislerde ana rahmindeki ceninin kasten veya kaza ile öldürülmesi, düşürülmesi gibi konularla ilgili maddeler geçmemektedir. Bu sebeple kürtajın günah olup olmaması hususunda sadece yakın zamanda yaşamış din adamları yorum getirmiştir.

İslam âlimlerine göre zaruret ve muhakkak bir özür gerektiren hallerde cenin 120 günlük olmadan önce kürtaj yaptırılması cinayet sayılmayacağı gibi maddi veya manevi bir sorumluluk da gerektirmez.

40 Günden Önce Kürtaj Günah mı?

Bazı mezheplerde; Kur’an ve birtakım hadislerde geçen insanın oluşma evrelerinin tanımına göre, 120 gün öncesinde anne rahminde mevcut olan varlığın henüz organlarının oluşmadığı için insan olmadığı, kan veya et parçası sayılabileceğini söylemişlerdir. 120 gün sonrasında ceninin imha edilmesinin caiz olmadığı hükmüne varılmıştır.

Fıkıhçılara göre, bir kadın bebek emzirirken hamile kalıp diğer çocuğu sütten kesilirse ve bu çocuğu besleyecek maddi imkân olmayıp çocuk açlıktan ölme riskiyle karşılaşırsa ana rahmindeki cenin 120 günden küçükse yaşayan çocuğun kurtarılması için henüz doğmamış olan ve kan pıhtısı sayılan cenini aldırmak caiz olmaktadır.

Bazı fıkıh âlimleri henüz kırk gününü tamamlamamış bir ceninin aldırılmasının caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak karşıt görüşlü olup kürtaj işleminin ceninin kaç günlük olduğuna bakılmaksızın yanlış olduğunu düşünenler de mevcuttur.

5 Haftalık Kürtaj Günah Mı?

İslam âlimleri gebeliğin 6. haftası dolmadan önce cenini ruhu olan bir insan olarak kabul etmezler.

İslam hukukuna göre muhakkak bir özür ve zorunluluk hallerinde ceninin alınması cinayet sayılmayacağı gibi maddi ve manevi bir mesuliyeti de yoktur.

Anne hayatını tehdit eden durumlarda; ağır diyabet, lösemi gibi hastalıklarda teşhisten sonra azaları belirmemiş olan cenin aldırılabilir, tecavüzden oluşan gebeliklerin sonlandırılması 120 günden (6 hafta) önce yapılabilir.

Fıkıhçılara göre kürtaj için farklı bir sebep olmasa da çocuğu İslam terbiyesi ile yetiştirememek korkusu özür olarak sayılmaktadır. Yani İslam terbiyesi verememek niyeti ile dört aylıktan küçük ceninin aldırılması caiz sayılmaktadır.